Anlita oss

Fullt stöd med stor frihet

Vi som arbetar på Fri Assistans har mångårig erfarenhet av att arbeta med personlig assistans och vet vilka krav som ställs på oss som anordnare, men vi påstår aldrig att vi sitter på alla svar. Ibland vet man exakt hur man vill ha sin assistans. Ibland behöver man prova sig fram. Vi presenterar ingen färdig mall utan formulerar tillsammans med dig som assistansanvändare hur arbetet ska bedrivas och vilka förväntningar som finns på oss, på dig och på dina assistenter. Vi är ett företag som erbjuder full service. Det innebär att du får hjälp med allt du önskar och behöver kring assistansen. Det finns inga uppgifter som du är ålagd att sköta själv om du inte vill det. Däremot har du alltid insyn och självbestämmande i allt som rör din assistans. Hos oss finns kunder som sköter det mesta kring assistansen själva och de som vill att vi sköter det mesta åt dem. För en person är frihet att få arbeta själv med sin assistans utan mellanhänder. För en annan är det frihet att slippa det arbetet. Vad är frihet för dig?

Vi ger alla kunder full insyn i den ekonomiska redovisningen. Inga dolda avgifter, inga pengar som öronmärkts till saker du inte behöver, inga kostnader som inte går att härleda. Du som kund får löpande ta del av hur din assistansersättning används och har stora möjligheter att påverka vilka områden du vill prioritera.

Du kan vara trygg med att vi som anordnare har god kännedom om vilka krav som ställs på oss från olika myndigheter och löpande håller oss uppdaterade på nya lagar och regler. Du kan alltid få stöd och rådgivning från oss i juridiska frågor.

En kontaktperson

Alla kunder har en kundansvarig som har det huvudsakliga ansvaret så att dina ärenden inte bollas runt mellan onödiga kontakter som inte är insatta i just din assistans. Det är din kontaktperson som känner dig och dina behov bäst. Vi tror på devisen ju fler kockar desto sämre soppa!

Stöd när du behöver det

Vi lägger stor vikt vid att vara tillgängliga på dina villkor. Ingen fråga ska bli liggande eller hamna mellan stolarna och vi anpassar vår kommunikationsväger efter vad som passar dig.

Vi finns till hands dygnet runt för din trygghet.

Välmående personal

Grunden i en fungerande assistans är ett stabilt och välmående arbetslag. Många vänder sig till oss för att de önskar en bättre arbetsgivare åt sina assistenter. Det finns många faktorer som påverkar hur man trivs på sin arbetsplats och vi är måna om att både kund och assistenter ska bemötas med samma respekt och lyhördhet.

Hör gärna av dig!

Kontakta oss

Vill du veta mer om vårt företag eller boka ett möte? Kontakta oss så hör vi av oss så snart vi har möjlighet!