Vanliga frågor

Här hittar du vanliga frågor och svar

Tar ni emot kunder från andra delar av landet än Stockholm?

Ja, det gör vi. Om Fri Assistans och kunden gör en gemensam bedömning att det går att sköta uppdraget med god kvalitet även om kontoret är längre bort och fysiska möten blir färre så ser vi inga hinder att ta oss an uppdrag i andra län.

Får jag som kund bestämma själv vilka som får anställning hos mig?

Självklart. Ingen som du inte själv har godkänt kan få anställning hos dig.

Finns det några hinder att ha anhöriga som anställda?

Nej, inte så länge kund och anhörig är överens och införstådda med att anhöriga som arbetar har samma skyldigheter och rättigheter som alla andra anställda.

Får jag som kund sköta mitt eget schema?

Ja, om du vill får du sköta schema och även andra delar av assistansen helt själv. Fri Assistans har dock i egenskap av arbetsgivare rätt att kontrollera att det sker enligt gällande regelverk, exempelvis måste arbetstidslag och kollektivavtal följas.

Har ni vikariepool om mina ordinarie assistenter inte kan täcka vakanta pass?

Ja, det har vi.

Får jag som kund bestämma vilka löner assistenterna ska ha?

Ja, kunden deltar i lönesättningen om så önskas, men i samråd med Fri Assistans. Innan några nya löner fastställs gör vi tillsammans en budget så att vi ser att ekonomin håller.

Betalar ni ut handkassa som förskott så att jag som kund slipper ligga ute med egna pengar för assistansen?

Ja, det gör vi om kunden vill det.

Hur stor är administrationsavgiften?

Vi tar 8,5 % av assistansersättningen i administrationsavgift och avgiften är densamma för alla kunder.

Får jag som kund bestämma själv vad min assistansersättning ska gå till?

Ja, som kund får du bestämma hur omkostnader ska fördelas. Vanligtvis används assistansersättning till löner, utbildning, arbetsmiljöinsatser, friskvård samt till resor eller andra aktiviteter som igår i assistenternas arbete. Det är behovet hos varje kund som styr.

Hur stor summa får jag använda till omkostnader varje månad?

Den summan som finns kvar efter utbetalda löner och administrationsavgift är fri att spendera på omkostnader. Vi avsätter inte en viss procent eller ett visst antal kronor för detta ändamål utan ger frihet att använda de medel som finns kvar till kostnader efter behov och önskemål.

Hur sköter ni den ekonomiska redovisningen?

Vi redovisar löpande varje månad en periodrapport där det framgår exakt hur assistansersättningen använts och vilka summor som är administrationsavgift, löner och allt annat. Du som kund kan se hur mycket medel som finns sparat aktuell månad och sammanlagt över året.

Erbjuder ni juridisk rådgivning till kunderna?

Ja, det gör vi. Vi har inte en jurist anställd hos oss för detta ändamål men det finns en bred kompetens kring lagstiftningen på företaget och erfarenhet av att hjälpa till att driva olika rättsliga mål. Vi har även juridisk kompetens att tillgå via vår arbetsgivarorganisation om vi skulle behöva det.

Kan jag få hjälp att söka mer timmar från kommunen eller Försäkringskassan eller överklaga ett beslut?

Ja, vi hjälper dig med det.

Vad har ni för utbildningar för assistenterna?

Vi vill att alla anställda genomför utbildning i HLR och första hjälpen. Utöver det anpassar vi utbildningarna efter vad som behövs på varje arbetsplats. Det kan handla om ergonomi, fördjupning i LSS och ökad förståelse för yrkesrollen, diagnosspecifik utbildning eller utbildning kring specifika hjälpmedel. Vi erbjuder också handledning för kunden om behov finns, till exempel vid frågor kring rollen som arbetsledare.

Behöver jag ha erfarenhet inom yrket för att få arbete hos er?

Nej, vi har inga krav på tidigare erfarenhet. Det viktiga är att du har rätt inställning till jobbet och att du är beredd på att lära dig nya saker. Oavsett vilken kund du arbetar hos så behöver du som person vara lyhörd och ha en förståelse för att det är kundens behov som styr. Din roll är att assistera kunden med allt den behöver på kundens egna villkor. Du behöver också kunna kommunicera utan hinder på svenska.

Behöver jag en viss utbildning för att jobba hos er?

Nej, vi har inga krav på formell utbildning. Det du behöver lära dig om arbetet kommer du att få lära dig på plats hos oss.

Behöver jag körkort för att jobba hos er?

Nej, på de flesta av våra arbetsplatser behövs inte körkort. Hos några kunder är det önskvärt men det är sällan ett absolut krav.

Har ni krav på att anställda ska vara vaccinerade för covid-19?

Vi har inte krav på vaccinering över hela företaget men vi uppmuntrar alla anställda att vaccinera sig och hjälper gärna till vid frågor kring detta. Hos vissa av våra kunder finns krav på full vaccinering så det är bra om du är förberedd på att du kan få frågan.

Vad erbjuder ni för lön?

Vi tillämpar individuell lönesättning och lönen kan variera både mellan olika arbetslag och mellan personer i samma arbetslag. Vi tar både hänsyn till den enskilda assistentens bakgrund och arbetsinsats samt budget för aktuell kund när vi för lönesamtal med anställda.

Hur ser era lönekriterier ut?

Våra vägledande kriterier är ansvarstagande, samarbetsförmåga, bemötande, lyhördhet, flexibilitet och engagemang. Vi tar även hänsyn till ålder, utbildning och erfarenhet men det är kundens och vår samlade uppfattning av den anställdas bidrag till arbetet som väger tyngst.

Vilka fördelar har ni som arbetsgivare?

Vi har kollektivavtal genom Fremia som säkerställer tydliga rättigheter och skyldigheter som anställd samt ett gott samarbete med Kommunal och deras skyddsombud i arbetsmiljöfrågor och andra arbetsrelaterade frågor. Vi erbjuder också alla anställda friskvårdsbidrag upp till 250 kr/månad. Men vår största styrka som arbetsgivare är att vi har höga ambitioner om att vara närvarande, lyhörda och stöttande. Vi är måna om våra anställda och deras arbete och det gör att vi har många som trivs hos oss.